Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj

K 31. 12. 2019 měla pobočka 144 členů, z toho 41 členů ČBS.

Noví členové za rok 2019: Jiras Petr, Šinko Jan, Trunečková Linda (členka ČBS).

V roce 2019 pobočku opustili: Jehlík Vladimír, Raba Jan (zemřeli), Medková Alice (na vlastní žádost), Horníček Jiří, Novotná Marie (vyškrtnuti pro pasivitu). V osobě dr. Vladimíra Jehlíka ztratila pobočka svého posledního zakládajícího člena.

Výbor pobočky pracoval ve složení: Ondráček Čestmír (předseda), Bílek Ivan (jednatel a hospodář), Bauer Petr, Hamerský Roman, Kubát Karel, Nepraš Karel, Roth Jiří.

Akce pobočky v minulém roce: 

V roce 2019 uspořádala naše pobočka 3 floristické kurzy – jarní (Valeč), letní (Perštejn) a podzimní (Krásná Lípa) s celkovou účastí 54 členů a 29 hostů.

Z plánovaných 24 jednodenních exkurzí se uskutečnilo 23, z toho 1 česko-německá, 1 exkurze byla zrušena pro úraz vedoucího. Celková účast na jednodenních exkurzích byla 147 členů a 599 hostů – dlužno podotknout, že lví podíl na ní mají exkurze pořádané ve spolupráci s Oblastním muzeem Litoměřice, rekord drží exkurze na Bílé stráně u Pokratic, která musela být s účastí 10 členů a 160 hostů na rozdělena do 4 exkurzních skupin.

Besed o léčivých rostlinách, vedených J. Rothem, se zúčastnilo celkem cca 300 návštěvníků.

Podzimní určovací seminář zaměřený na rod chrpa (s.l.) vedl P. Koutecký z PřF JČU České Budějovice, zúčastnilo se ho 13 členů a 1 host.

Na samotném konci roku vyšlo 1 číslo (51) časopisu Severočeskou přírodou v rozsahu 100 stran.

Korespondenční volby do výboru pobočky:

V prosinci 2019 proběhly korespondenčním způsobem volby do výboru pobočky na příští 5leté období. Svůj hlas odevzdalo 83 členů – tedy nadpoloviční většina – a všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.

Kandidátů bylo 16 a původním záměrem bylo zvolit 7 členů výboru. Dodatečně byl na výroční členské schůzi na návrh předsedy Č. Ondráčka rozšířen počet členů výboru pro nadcházející období na 9.

Nejvíce hlasů získali a do výboru pobočky byli zvoleni tito kandidáti (v abecedním pořadí): Bauer Petr, Bělohoubek Jiří, Bílek Ivan, Hamerský Roman, Kubát Karel, Němcová Lenka, Ondráček Čestmír, Roth Jiří, Vlačiha Vlastislav. Prvním náhradníkem pro případ odstoupení některého z členů výboru je s 10. nejvyšším počtem hlasů Zdvořák Pavel.

Výsledky voleb byly vyhlášeny na výroční členské schůzi; po jejím skončení proběhla schůzka nově zvoleného výboru. Předsedou pobočky zůstává Č. Ondráček, jednatelem a hospodářem I. Bílek.

Poznámka k průběhu voleb: korespondenční způsob je extrémně drahý – jen za papíry, obálky a známky zaplatila pobočka více než 2 500 Kč, a nemalou částku vydali v součtu i hlasující členové. Proto se budeme snažit, aby příští volby již proběhly přes internet, a to i navzdory dosud negativnímu postoji pražské centrály, který se snad během příštích pěti let podaří zmírnit.

Výroční schůze:

Letošní výroční členská schůze pobočky se konala v sobotu 8. února 2020 v Ústí nad Labem s  účastí 46 členů a 4 hostů.

Program:

Přednáška: M. Pida  – „Flóra středomořské Malty, aneb kam v únoru za teplem a botanikou“

Výsledky voleb do výboru pobočky vyhlásil I. Bílek

Zprávu o činnosti pobočky za rok 2019 přednesl Č. Ondráček

Zprávu pokladní (včetně o.s. Severočeští botanici v zastoupení nemocného J. Rotha) a návrhy na změny ve stavu členstva podal I. Bílek. Hospodaření za rok 2019 skončilo celkovým ziskem 4 025 Kč. Stav k 1. 1. 2020 je 101 165 Kč.

O plánu činnosti pobočky na nadcházející sezónu informoval Č. Ondráček – viz Pozvánka na akce 2020

Vyhodnocení fotosoutěže 2019 na téma Rostliny růžovité podal v zastoupení J. Bělohoubka I. Bílek

Různé – prodej časopisu Severočeskou přírodou a knihy Ohrožené rostliny Ústeckého kraje editora Č. Ondráčka, na níž se svými fotografiemi ilustrátorsky podíleli někteří členové pobočky

Členské příspěvky:

Výše členských příspěvků zůstává 50 Kč ročně. Výbor pobočky děkuje všem členům, kteří dobrovolně přispěli na činnost pobočky částkami někdy i výrazně vyššími. Zvláštní poděkování patří J. Motejzíkovi za sponzorský dar.

Členské příspěvky lze platit nejsnadněji převodem na účet u Fio banky číslo 2700350879/2010. Aby mohla být platba ztotožněna, pokud neodchází z účtu vedeného na vaše jméno, buď použijte jako variabilní symbol své identifikační číslo, nebo do zprávy pro příjemce napište, za koho je platba provedena. Nadále je ovšem možné platit také složenkou typu C na adresu jednatele nebo osobně na výroční schůzi či floristickém kurzu. Platit lze za celou rodinu dohromady, částka bude rozpočítána na jednotlivé členy.

Internetové stránky pobočky: 

Naleznete na nich pozvánky na akce, někdy i včetně podrobností, které se do rozesílané pozvánky nevešly (např. plánky přístupových cest na ubytování na floristických kurzech), aktuální změny, číslo účtu pobočky, fotografie z akcí (včetně archívních z doby před několika desítkami let), fotosoutěž, kontakty, užitečné nebo zajímavé odkazy (např. na stránky o přírodě, na jejichž tvorbě se podílejí někteří členové naší pobočky), formulář členské přihlášky atd. Jsou zde i naskenovaná některá stará čísla Severočeskou přírodou, která jsou již rozebrána, skenování dalších se plánuje. O stránky se vzorně stará webmaster J. Bělohoubek. Adresa stránek je uvedena v záhlaví tohoto listu.  

Další, ještě operativnější a interaktivnější komunikační kanál je facebookový profil pobočky. Objevují se na něm aktuality, upřesnění či změny akcí pobočky a fotografie z nich, pozvánky na akce podobně zaměřených organizací nebo na akce pořádané členy mimo rámec pobočky a podobně. Adresa profilu je v záhlaví Zpravodaje, všechny pobočkové uživatele Facebooku prosíme o lajk!